Archive for Lipiec 2014

Choroby nowotworowe: mięsak Kaposiego, chłoniaki z zajęciem skóry, raki kolczys- tokomórkowe warg i okolicy odbytu.Ponadto występują zespoły neurologiczne, w tym zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych.Leczenie chorych na AIDS.Zarejestrowano liczne leki do leczenia zakażeń oportunis- tycznych oraz nowotworów, które są przyczyną wielu zgonów w przebiegu AIDS. Do leków tych należą:pentamidyna, gancyklowir, dwa rodzaje interferonu, lukanazol, trimetreksat.W badaniach klinicznych znajduje się około 30 nowych le­ków pod kątem zastosowania ich do leczenia różnych objawów AIDS. W badaniach, które rozpoczęły się w 1987 r. znajdują się dwie potenqalne szczepionki. Wciąż jednak czekamy na opraco­wanie leku w pełni skutecznego, gdyż wymienione leki nie dają jeszcze pełnego wyleczenia.

Pobieżne choćby zaznajomienie się z problematyką medycyny wskazuje na jej ścisły związek z przemianami, zachodzącymi w świecie wskutek rewolucji technicznej i rozwoju cywilizacji. Trzeba też stwierdzić, że na drogach rozwoju współczesną medy­cyny znajdujemy odbicie wielu wątpliwości i obaw, nurtujących lekarza obecnego pokolenia. Może nawet zastanawiamy się cza­sem, czy po osiągnięciu nowych zdobyczy naukowych, po za­mknięciu kolejnych etapów rozwoju myśli lekarskiej, nie natrafili­śmy na sprawy pozornie oddalające nas od rozwiązań, które wydają się nam dzisiaj bardziej odległe, trudniejsze, a przecież wcześniej sądziliśmy niekiedy, że jesteśmy już tak blisko celu.