Monthly Archives: Lipiec 2014

LECZENIE CHORYCH NA AIDS

Choroby nowotworowe: mięsak Kaposiego, chłoniaki z zajęciem skóry, raki kolczys- tokomórkowe warg i okolicy odbytu.Ponadto występują zespoły neurologiczne, w tym zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych.Leczenie chorych na AIDS.Zarejestrowano liczne leki do leczenia zakażeń oportunis- tycznych oraz nowotworów, które są przyczyną

CHOROBY ŁĄCZĄCE SIĘ Z ROZWOJEM CYWILIZACJI

Pobieżne choćby zaznajomienie się z problematyką medycyny wskazuje na jej ścisły związek z przemianami, zachodzącymi w świecie wskutek rewolucji technicznej i rozwoju cywilizacji. Trzeba też stwierdzić, że na drogach rozwoju współczesną medy­cyny znajdujemy odbicie wielu wątpliwości i obaw, nurtujących lekarza