Monthly Archives: Sierpień 2014

ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

Wirusy są przyczyną infekcji rozsianych w płucach i przewo­dzie pokarmowym.W infekcjach bakteryjnych mamy zmiany występujące w płu­cach i węzłach chłonnych.Stwierdzenie wyżej przedstawionych wtórnych, objawowych lub bezobjawowych chorób infekcyjnych u osobnika HIV — sero- pozytywnego, dowodzi załamania odporności.A oto objawy u

OBJAWY PŁUCNE I SKÓRNE

Najczęstsze objawy płucne u chorych na AIDS: duszność wysiłkowa, uporczywy kaszel, stany gorączkowe, ból opłucnowy w klatce piersiowej, przyspieszona akcja od­dechowa, sinica (pochodzenia centralnego), grzybica jamy us­tnej lub przełyku, osłuchowo najczęściej bez zmian, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej bez zmian lub