Archive for Sierpień 2014

Wirusy są przyczyną infekcji rozsianych w płucach i przewo­dzie pokarmowym.W infekcjach bakteryjnych mamy zmiany występujące w płu­cach i węzłach chłonnych.Stwierdzenie wyżej przedstawionych wtórnych, objawowych lub bezobjawowych chorób infekcyjnych u osobnika HIV — sero- pozytywnego, dowodzi załamania odporności.A oto objawy u chorych na AIDS (podaję za Skotnickim i Komaszewskim): Objawy ze strony przewodu pokarmowego:wodniste, uporczywe biegunki trwające dłużej niż 4 tygodnie lub 4—5 uformowanych stolców dziennie, rzadko krwiste, brzuszny ból kolkowy, utrata masy ciała przeszło 10 proc., zaburzenia połykania, ból w okolicy odbytu, zmiany w jamie ustnej, leukopakia, zmiany grzybicze, mięsak Kaposiego, wzmożone napięcie powłok jamy brzusznej, powiększenie wę­złów chłonnych lub śledziony, wyniszczenie (kacheksja), her- petyczne owrzodzenie okołoodbytnicze, czasem powiększona wątroba.

Najczęstsze objawy płucne u chorych na AIDS: duszność wysiłkowa, uporczywy kaszel, stany gorączkowe, ból opłucnowy w klatce piersiowej, przyspieszona akcja od­dechowa, sinica (pochodzenia centralnego), grzybica jamy us­tnej lub przełyku, osłuchowo najczęściej bez zmian, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej bez zmian lub zmiany typowe,rzadko stwierdzany wysięk opłucnowy.Objawy skórne w przebiegu infekcji HIV u chorych z ARC i    AIDS: opryszczka zwykła, półpasiec, mięczak zakaźny, brodawki. Najczęstsze infekcje grzybicze to: drożdżyca, grzybica, zapale­nie łojotowe skóry, kryptokokoza, histoplazmoza. Dermatozy niezakaźne: stany zapalne naczyń, wysypki skórne, zespół żółtych paznok­ci, rybia łuska, małopłytkowa skaza krwotoczna, zespół pseu- dozakrzepowego zapalenia żył.