Monthly Archives: Październik 2014

KOMÓRKI DOCELOWE AIDS

Acąuired Tmmune Deficience Syndrome — AIDS — to na­byty zespół upośledzenia odpomośd. Jest to zespół obejmujący wiele często współistniejących, dotychczas raczej rzadkich scho­rzeń infekcyjnych lub nowotworowych, które rozwijają się dlate­go, że załamany został system odpomośdowy człowieka, a więc nlrłaH immunologiczny. Limfocyty

GRUPY RYZYKA

Do grup ryzyka należą:    homoseksualiści (lub biseksualiści),narkomani, zwłaszcza pobierający iniekcje dożylne,    chorzy na hemofilię,    biorcy transfuzji krwi,   heteroseksualni partnerzy osób z grup ryzyka, uprawiający promiskuityzm,  dzied z rodzin należących do grup ryzyka.W Polsce najwięcej chorych na AIDS i

ASPEKT MEDYCZNY

Jedynie odpowiedź uwzględniająca zarówno aspekt medyczny choroby, jak i ludzki, kulturowy, etyczny i religijny wymiar żyda, pozwoli okazać ofia­rom choroby prawdziwą solidarność oraz umocni nadzieję na opanowanie i stopniowe zwalczanie epidemii’*. Ojciec Święty w czasie swej podróży do Afryki we wrześniu