Archive for Październik 2014

Acąuired Tmmune Deficience Syndrome — AIDS — to na­byty zespół upośledzenia odpomośd. Jest to zespół obejmujący wiele często współistniejących, dotychczas raczej rzadkich scho­rzeń infekcyjnych lub nowotworowych, które rozwijają się dlate­go, że załamany został system odpomośdowy człowieka, a więc nlrłaH immunologiczny. Limfocyty T biorą decydujący udział w odpomośd człowieka przedwko wirusom, grzybom, mykobak- teriom. To te właśnie czynniki atakują na szerokim frondę ludzki organizm, którego odporność zostaje zniszczona. Komórkami do­celowymi  wirusa HTV są więc grasiczo zależne limfocyty T, które dają odpowiedź immunologiczną organizmu, a ich uszkodzenie prowadzi do załamania odpomośd komórkowej, stwierdzanego właśnie u chorych na AIDS.

Do grup ryzyka należą:    homoseksualiści (lub biseksualiści),narkomani, zwłaszcza pobierający iniekcje dożylne,    chorzy na hemofilię,    biorcy transfuzji krwi,   heteroseksualni partnerzy osób z grup ryzyka, uprawiający promiskuityzm,  dzied z rodzin należących do grup ryzyka.W Polsce najwięcej chorych na AIDS i zakażonych wywodzi się z grupy narkomanów.Zdaniem papieża Jana Pawła II „epidemia AIDS różni się od innych tym, że budzi niepokój także w sferze kulturowej, a to w związku ze swą szczególną symboliką: funkcje rozrodcze ludz­kiej płdowośd oraz krew, która jest symbolem zdrowia i samego żyda, stały się drogami przenoszenia śmierd. Jedynie odpowiedź

Jedynie odpowiedź uwzględniająca zarówno aspekt medyczny choroby, jak i ludzki, kulturowy, etyczny i religijny wymiar żyda, pozwoli okazać ofia­rom choroby prawdziwą solidarność oraz umocni nadzieję na opanowanie i stopniowe zwalczanie epidemii’*. Ojciec Święty w czasie swej podróży do Afryki we wrześniu 1990 r. zwrócił uwagę na konieczność przemyślenia własnego po­stępowania w dziedzinie seksualnej, „chodzi tu bowiem o zachowa­nia, które wynaturzają prawdawy sens płdowośd i zwiększają za­grożenie epidemią. Wobec wszystkich pragnę powtórzyć — mówi Jan Pawd II — że ludzką miłość należy przeżywać w małżeństwie”.