Monthly Archives: Listopad 2014

EUGENIKA I PROGNOZA

I jeszcze dwa określenia, które należałoby zdefiniować, bo będą w niniejszych rozważaniach używane.Eugenika— prawidłowe rozmnażanie się ludzi, rozwój z praktycznym zastosowaniem zasad genetyki ludzkiej w społe­czeństwie, zasady społecznej ochrony przed szkodliwymi wpły­wami.Prognoza — w medycynie prognozę określa się u ludzi

UŻYWANIE ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH

W ostatnich latach notuje się także w Polsce znaczne zwięk­szenie używania środków uzależniających oraz wzrost liczby osób, które te środki stosują.  Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie lekowe jest stanem psychicznym, a także stanem fizycznym, spowodowa­nym działaniem danego leku na organizm,

PROBLEM NARKOMANII

Do głównych grup farmakologicznych leków wywołujących uzależnienie zalicza się:opium i jego pochodne,   alkohol etylowy, barbiturany, leki nasenne i kojące, amfetamina i jej pochodne oraz efedryna,   preparaty kokainy, środki halucylogenne (wywołujące omamy),konopie indyjskie,lotne rozpuszczalniki,    grupa katu, rośliny o substancjach nie w pełni

ŚRODKI DOPINGOWE

Ale nie można w tym miej­scu pominąć z kolei tak częstego dzisiaj stosowania środków dopingowych, które zaprzeczają roli i idei sportu. Dlaczego wy­mieniamy w tym miejscu definicję i problem uzależnienia? Po­zwala nam to ocenić, zrozumieć i zidentyfikować epidemiologię i grupy