Monthly Archives: Grudzień 2014

NIECO O KILE

Teraz nieco z historii kiły. Przed 500 laty, po roku 1492 pojawiła się w Europie pandemia kiły. Brak jest sprawdzonych danych, czy kiła istniała w Europie przed tą datą. Przyjmuje się, że kiłę „przywieźli** do Europy marynarze Kolumba, zakażeni w

WARTE PODKREŚLENIA

Trzeba podkreślić jako szczególnie charakterystyczną dla pan­demii kiły na przełomie XV i XVI wieku właśnie tę gwałtowność jej przebiegu, dężkość, derpienie i ból chorych, szybkie szerzenie się zmian na skórze,’błonach śluzowych, w układzie kostnym. Ówczesna kiła często kończyła się szybką

LICZNE DĄŻENIA

Liczne dąże kończyły się rodzeniem bądź pło­dów martwych, bądź też dzied umierały wcześnie. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć z pewnośdą, czy zmiana charakteru choroby była następstwem leczenia, czy też w większym stopniu adaptacji organizmu. Kwestia „przyzwyczajenia” do choroby odgrywała w kile wielką

KILKA TERMINÓW

Przypomnijmy teraz kilka terminów, łączących się z – jednej strony z życiem płciowym i jego obyczajowością, z drugiej strony z chorobami, które temu życiu towarzyszą i ich zwalczaniem.Homoseksualizm — miłość i współżycie płciowe w ob­rębie tego samego rodzaju, pożądanie do