Monthly Archives: Styczeń 2015

RZADZIEJ UŻYWANE

Choroby przenoszone poprzez kontakt płciowy towarzyszą człowiekowi od tysiącleci. Pojęcie „chorób wenerycznych” jest już dzisiaj nieco rzadziej używane. Jeszcze niedawno, za choroby we­neryczne uważano przede wszystkim kiłę, rzeżączkę i wrzód (szan- kier) miękki. Ta ostatnia choroba wygasła w otatnich dziesięcio­leciach

PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOŚĆ

Wszystko to powoduje, że choroby te są ponad wszelką wątpr liwość problemem całych społeczeństw o olbrzymiej wadze. No­wym problemem współczesnym całego świata stal się AIDS, jest to choroba z grupy związanych z żydem pldowym, ale nie tylko. Odmienna, inna, charakteryzująca