Monthly Archives: Luty 2015

PROBLEM AIDS

Zwłaszcza choroba AIDS pokazuje nam dramaturgię zmieniającej się odporności ustroju człowieka na czynnik chorobotwórczy, wskazuje także, jak odpor­ność ta zanika. Ukazują się nam więc te choroby jako zjawiska biologiczne o szczególnym charakterze. W tym właśnie dziale chorób możemy prześledzić, jak

GODNE PODZIWU

Widzimy, że niektóre choroby zanikają, inne powstają. Różne są uwarunkowania społeczne, różne bywają drogi 7ft1ra*gnia, różne są także drogi myśli ludzkiej — myśli uczonych, którzy pracują latami nad znalezieniem środków leczą­cych i zapobiegających, różne są wreszcie spojrzenia ludzi, leka­rzy, społeczeństw

POGLĄD KULTURY

Po­glądy kultury chrześcijańskiej i katolickiej odzwierciedlają wyra­źnie wiele aktualnych poglądów medycyny. Uważam za celowe włączyć chrześcijańskie przemyślenia do moich refleksji nad AIDS i innymi chorobami, związanymi z życiem płciowym. Za­znaczam to wyraźnie i nie jest to jakimś ukłonem w stronę