Archive for Marzec 2015

Rehabilitacja jest więc sprawą o ogro­mnej społecznej wadze i tak winniśmy patrzeć na jej szczytne cele i konieczność nieustannego rozwoju.Niniejszy rozdział poświęcony jest chorobom związanym z ży­ciem płciowym, w tym AIDS. Choroby te mogą być zresztą przenoszone i inną drogą, nie tylko płciową. W skrypcie po­święconym wychowaniu zdrowotnemu, nie omawiamy spraw wszystkich chorób, czy choćby ich części. Może więc zrodzić się pytanie: dlaczego właśnie chorobom, które łączą się z życiem płciowym człowieka przeznaczamy stosunkowo dużo miejsca.

Trzeba wyraźnie na to odpowiedzieć. Choroby te posiadają nie tylko swoją bogatą historię, nie tylko towarzyszą człowiekowi od wielu wieków. Są także chorobami, które mają niesłychanie ścisłe powiązania z życiem społecznym obecnych czasów. Stąd ich szczególne znaczenie dla studentów wydziałów społecznych i spo- łeczno-pedagogicznych. Mają ponadto bardzo specyficzną i róż­norodną epidemiologię. I wreszcie — autor chciałby to szczegól­nie uwypuklić — ukazują nam niezwykle wyraziście przemiany w zakresie biologii. Mówią nam dobitnie, jakie w ciągu wieków trwania ludzkości zachodzą zmiany, które w codziennym życiu człowieka są trudne do uchwycenia.