Monthly Archives: Kwiecień 2015

POSTĘP W MEDYCYNIE

Postępy w zakresie medycyny pozwalają zachować dzisiaj przy życiu wiele osób z naruszoną sprawnością, które dzięki rehabilitacji spraw­ność tę mogą poprawić.Pojęcie rehabilitacji łączy się z pojęciem inwalidztwa — trwa­łym lub długotrwałym brakiem, bądź też ograniczeniem zdolności do pracy.Rehabilitacja zawodowa obejmuje

GRUPY INWALIDZKIE

I grupa obejmuje osoby z ograniczoną zdolnością zarobkowa* nia, do II grupy zalicza się osoby, które w wyniku stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności są całkowicie niezdolne do zatrudnienia, wreszcie do I grupy inwalidztwa zalicza się osoby, które nie tylko są

JEDNOCZENIE ELEMENTÓW

Jednoczy ona w sobie elementy ściśle dawkowanej i nad­zorowaną* przez lekarzy, psychologów, socjologów i pion tech­niczny pracy (czynności roboczych) wraz z elementami gimnastyki leczniczej, zabiegami leczniczymi i odpowiednio dobranymi for­mami wypoczynku. Takie ośrodki rehabilitacji przemysłową ist­nieją przy wielu zakładach przemysłowych,