Monthly Archives: Maj 2015

PODZIAŁ ERGONOMII

Pojęcie ergonomii wprowadził w 1857 r. Polak, Wojciech Jastrzębowski. Ergonomia jest nauką o usprawnieniu procesu produkcyjnego, miejsca i środowiska pracy i przystosowaniu go do fizjologicznych i psychologicznych możliwości człowieka.Przystosowanie to powinno prowadzić, według S. Filipkow­skiego, do:   optymalizacji wysiłku fizycznego i

NIEDOSTATECZNE PRZYSTOSOWANIE

Niedostateczne przystosowanie maszyn i urządzeń stanowiska pracy do człowieka i jego psychofizjologicznych możliwości pro­wadzi do zakłóceń w układzie człowiek-maszyna. Zakłócenia te mogą wywierać niekorzystny wpływ na człowieka i jego zdrowe. Celowe więc jest poznanie tych zakłóceń i negatywnych wpływów i z

REHABILITACJA

Analizę antropometryczną, tzn. ocenę stopnia przystosowa­nia stanowiska pracy maszyn i narzędzi do wymiarów człowieka, zatrudnionego na tym stanowisku.   analizę obciążenia fizycznego, poprzez badanie wielkości wysiłku fizycznego i wydatku energetycznego pracownika,analizę obciążenia psychicznego. Przez pojęcie „rehabilitaqa*\ w sensie leczniczym, rozumiemy zespół czynników,