Monthly Archives: Czerwiec 2015

OZNACZENIA

Oznaczeniem szybkości tętna i wykresów krzywych tętna, wzrastającego w miarę ciężkości pracy, ale także pod wpływem pewnych czynników środowiskowych (promieniowanie itp.).Wreszcie parę uwag na temat psychologii pracy. Przez psy­chologię pracy należy rozumieć ten dział psychologii, który bada psychikę człowieka (procesy

ERGONOMIA

We współczesnym świecie postęp techniczny opiera się już nie tylko na mechanizacji i automatyzacji pracy, nie tylko na pod­noszeniu na wyższy poziom stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Koniecznością okazało się zainteresowanie lekarza istotą samego procesu produkcyjnego i technologicznego, ponieważ proces