Monthly Archives: Lipiec 2015

PRACA STATYCZNA

Praca statyczna łączy się z dłużej trwającym zaangażowaniem pewnych tylko grup mięśni, co szyb­ciej prowadzi do zmęczenia i utraty zdolności do dalszego jej wykonywania. Zmęczenie wpływa na wydajność pracy. W związku z postępującą automatyzacją i mechanizacją wielu prac, obserwuje się na

ZACHODZĄCE PRZEMIANY

Zachodzące w istocie pracy ludzkiej przemiany nie zmieniają jednak jeszcze na tyle jej charakteru, by można się spodziewać nazbyt szybkiego wyeliminowania wysiłku fizycznego, który wciąż jeszcze łączy się głównie z pojęciem pracy produkcyjnej, wytwarzającej dobra ma­terialne. Byłoby to zresztą niezgodne