Archive for Lipiec 2015

Praca statyczna łączy się z dłużej trwającym zaangażowaniem pewnych tylko grup mięśni, co szyb­ciej prowadzi do zmęczenia i utraty zdolności do dalszego jej wykonywania. Zmęczenie wpływa na wydajność pracy. W związku z postępującą automatyzacją i mechanizacją wielu prac, obserwuje się na przestrzeni lat zmiany w ich charakterze, polegające na ograniczaniu prac związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza ograniczeniu pracy statycznej, podczas gdy równocześnie wzrasta zasięg prac, wymagających dużej koncent­racji uwagi, szybkości reakcji i odpowiedzialności.

Zachodzące w istocie pracy ludzkiej przemiany nie zmieniają jednak jeszcze na tyle jej charakteru, by można się spodziewać nazbyt szybkiego wyeliminowania wysiłku fizycznego, który wciąż jeszcze łączy się głównie z pojęciem pracy produkcyjnej, wytwarzającej dobra ma­terialne. Byłoby to zresztą niezgodne z nastawieniem całego or­ganizmu ludzkiego na wykonywanie pracy.W badaniach nad pracą i fizjologicznym jej określeniem po­sługujemy się:   chronometrażem pracy — dokładne oznaczenie wszystkich wykonywanych w ciągu dnia pracy czynności i przerw w pracy,oznaczeniem wydatku energetycznego — posługujemy się tutaj dla uproszczenia gotowymi już tabelami. .