Monthly Archives: Wrzesień 2015

KAŻDE ORZECZENIE LEKARSKIE

Okresowe badania lekarskie mają na celu kontrolowanie, czy praca wykonywana przez młododanego nie szkodzi jego zdrowiu, rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Pierwsze badanie okresowe powinno być przeprowadzone w dągu 3 miesięcy od dnia zatrud­nienia, a następne w odstępach sześciomiesięcznych, o ile