Monthly Archives: Kwiecień 2016

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Warto zwrócić uwagę, że obserwujemy stały — od szeregu lat wzrost współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn, podczas gdy u kobiet współczynniki ogółem pozostawały na niezmienionym poziomie.Istnieje wiele mniej lub bardziej trafnych definicji chorób za* wodowych. Definicje te zmieniały się

W CHOROBIE ZAWODOWEJ

Podkreślano, że objawy chorobowe w chorobie zawo­dowej muszą pozostawać w niewątpliwym związku ze szkodliwy­mi czynnikami pracy, a miejsce odczynu chorobowego powinno być zgodne z miejscem zadziałania czynnika szkodliwego. Wydaje się, że przez chorobę zawodową rozumieć należy chorobę wywo­łaną przez szkodliwości