Monthly Archives: Lipiec 2016

NIE MA LEKKO

Nie ma lekko. Nieraz będą zapadały państwowe decyzje sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak na przykład podniesienie ceny benzyny bezołowiowej, nieraz będziemy się zżymali, że nic nie można zrobić. Przypomnijmy sobie wtedy, że każde  działanie związane z ochroną środowiska, które

CODZIENNE MARNOTRAWSTWO

Co dzień też marnuje się ogromne ilości wody i innych zasobów. Tak więc, mimo że rozrzutność uważa się za największą wadę konsumpcyjnych społeczeństw, tu właśnie tkwią największe szanse na poprawę sytuacji. Stając się bardziej wydajni i zaspokajając nasze potrzeby –

ZDROWIE I JEGO MIERNIKI

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest pełnym, dobrym stanem fizycznym, umysłowym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania”. M. Kac­przak uważa zdrowie jako „stopień przystosowania się biologicz­nego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny w najko­rzystniejszych warunkach”. Należy

ABSENCJA CHOROBOWA

Dane o absencji chorobowej są bardzo cennym, jakkolwiek wciąż nie w pełni doskonałym materiałem obrazującym zachoro­walność w przemyśle. Materiał ten pozwala na wyciągnięcie wie* lu prawidłowych wniosków, dotyczących stanu zdrowia popula­cji w zakładach pracy. Niektórzy autorzy uważają, że absencja chorobowa