Monthly Archives: Sierpień 2016

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA

Trzeba dodać, że w tym przypadku nie jest to takie oczywiste, do kogo jakie dobra środowiska należą, np. powietrze – do posiadacza terenu czy do państwa). Trudno rozmawiać o polityce bez mówienia o pieniądzach. Zniszczenie środowiska wiąże się z kosztami społecznymi,

POLITYKA EKOROZWOJOWA

Częste też, niestety, są i inne antyekologiczne decyzje samorządów lokalnych. Tak więc, aby polityka ekologicznego rozwoju mogła być skutecznie realizowana, muszą istnieć sprawnie działająca administracja państwowa i rozsądne władze samorządowe, musi być jasny podział kompetencji i odpowiedzialności.Polityka ekorozwoju polegać powinna na

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Po 1989 roku w zakresie współpracy z zagranicą doprowadzono do pomyślnego rozwiązania wszystkich spornych problemów z Czecho-Słowa- cją, w tym doprowadzono do zaniechania budowy koksowni w Stonawie i do wypłaty odszkodowania za zanieczyszczenie Odry mazutem w 1987 roku. Wystąpiono też

WIELKIE SPRAWY

Wystarczy podpalić parę szybów naftowych, jak podczas wojny nad Zatoką Perską, dla dokuczenia przeciwnikowi, rozlać na morzu ropę, odpalić głowicę nuklearną, żeby do wszystkich okrucieństw wojny dołożyć jeszcze niepowetowane zniszczenia ekologiczne, przypadkowe i celowe. Oskarżając przemysł o zatrucie powietrza mało

MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA

Musimy zdawać sobie sprawę z możliwości działań wobec środowiska i nie dać sobie wmawiać za każdym razem, że nas na to nie stac, że nic nie można zrobić, bo… Mamy różne możliwości wpływu przynajmniej na lokalne decyzje. Możemy korygować plany zagospodarowania