Monthly Archives: Październik 2016

PRAKTYCZNE EFEKTY

Tak więc niewiele widać było praktycznych efektów Konferencji i połącze­nia polityki ekologicznej z polityką gospodarczą aż do czasu energicznych działań Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pod wodzą premiera Norwegii pani Gro Harlem Brundtland. Komisja wkrótce po ogłoszeniu w 1987

DEKLARACJA ZASAD

Uchwalono też deklarację zasad dotyczącą zarządzania, zachowania, ekorozwoju wszystkich typów lasów. Jest to zobowiązanie do szerokiej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania ekosystemów leśnych, biorąc pod uwagę ich warości ekologiczne i ekonomicz­ne, w tym dla ochrony i stabilizacji