Monthly Archives: Grudzień 2016

INNY DOBRY PRZYKŁAD

Prowadzi to do znanych nam wszystkim skutków z czasów realnego socjalizmu. Państwo liberalne pozwala na swobodną grę cen, uważając, że zgodnie z prawem popytu i podaży, prowadzi ona do samorzutnego ustalenia cen równowagi stymulując jedno­cześnie rozwój techniczny.Innym dobrym przykładem jest konflikt

W WIELU SPRAWACH

Okazuje się, że w takich sprawach, jak np. ochrona środowiska, wybujały indywidualizm społeczeństw liberalnych i bardzo szerokie w nich prawa jednostki nie tylko nie są w sprzeczności z interesem ogółu, lecz mu sprzyjają. Prawa jednostki w tych społeczeństwach są rzeczywiste

WYZWOLENIE MECHANIZMÓW

Uniemożliwia to wyzwolenie mechanizmów homeostazy.’ Jeżeli właściciel domu w państwie liberalnym rozpocznie w tym domu uciążliwą dla otoczenia produkcję, ludzie zaczną się wyprowadzać, ceny mieszkań spadną. W państwie socjalistycznym, przejętym troską o człowieka, przypisany do kwaterunkowego lokalu i nie mający żadnego

MIMO DEKLARACJI

Mimo deklaracji stosowana hierarchia wartości stawiała środowisko na miejscu równie odległym, jak troskę o rzeczywiste potrzeby obywateli. Tendencja do gigantomanii, prestiżowego lokalizowania przemysłu w miastach i jego „ciężkiej” struktury, zatajanie informacji i dyspozycyjność ekspertów oraz takie ich dobieranie, by stwierdzali