Monthly Archives: Luty 2017

KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Kolejnych oszczędności energetycznych jak i finansowych można dokonać racjonalnie gospodarując środkami transportu. Ekologiczna samodys­cyplina powinna przeważać, nawet jeśli możemy sobie pozwolić na wydatki na benzynę i… mandaty. Nie wskazane jest np. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem na dłuższym postoju, tak jak

LANSOWANIE MODY EKOLOGICZNEJ

0   Tak więc lansując „modę ekologiczną” dobrze by było dostrzec uroki naturalnej, nie wybielanej bawełny i lnu – „pójść w beże i kremy’’ raczej niż w śnieżne biele. Szacunek dla tak boleśnie dla środowiska wytwarzanych materiałów może też się przejawić bardziej

SILNE EMOCJE

Teraz znów wracają do mody i są lansowane nie tylko przez ekologów. Silne emocje budzi sprawa noszenia futer. Sposób zabijania zwierząt na te futra, zagrożenie gatunków rzadkich, a o cennych skórach powoduje, że nie tylko działacze radykalnych ruchów protestują przeciw ich

KOPALNIE ZŁOTA

Kopalnie złota na przykład zawsze powodowały i powodują destrukcję środowiska – wycinanie drzew w miejscu zakładania kopalń, spalanie węgla do wytapiania rudy, skażenie środowiska rtęcią i cyjankiem, używanymi podczas obróbki kruszcu. Teraz kopalnie złota i powstająca zaraz wokół nich infrastruktura