Archive for Marzec 2017

By choć częściowo temu zapobiegać, zawartość szamb można poddać wstępnym zabiegom oczyszczania we własnym, domowym zakresie. Służą temu specjal­nie przygotowane preparaty oparte na kulturach bakterii (przeważnie metanowych) mających zdolność rozkładania związków organicznych na bezwonne składniki mineralne. Preparaty te to związki sprowadzane z za­granicy lub już produkowane w Polsce, m.in dostępny już w sklepach Szambeks, Bio, Bio 7 i inne preparaty, które w odpowiednim stężeniu (bakterie wraz z odżywką) wsypuje się bezpośrednio do toalety czy zlewu. Zaczynają swą działalność już w rurach, usuwając osad związków organicz­nych, a następnie (powinny być regularnie uzupełniane) pracują już w głów­nym zbiorniku.

Na zakupy z ekologiczną torbą. Płó­cienna torba z rysunkiem drzewa – symbolem życia, jest mocna i trwała Została zaprojektowana na zamówię nie największej duńskiej organizacj ochrony przyrody DNF. Barwna tor ba plastikowa (z zimorodkiem) ma • w rogu symbol oznaczający, że two­rzywo można spalić bez produkcji szkodliwych gazów.Problem butelek to w Polsce osobna i drażliwa historia. Jednak mimo ogólnej niemożności polskiego skupuj gdy to możliwe, dobrze jest wybierać płyny w butelkach, które można zwracać. Słynny (bo stanowiący później ‘ podstawę do ustanowienia prawa międzynarodowego) przykład duński wprowadzenia zakazu używania na rynkach krajowych własnych i importowanych napojów w puszkach pokazał, że można używać jedynie butelek,  a problem recyklingu szkła można rozwiązać.