Archive for Kwiecień 2017

Między innymi glin posądza się o udział w powstawaniu choroby znanej jako zespół Alzenheimera, która prowadzi do wcześniejszego otępienia starczego. Z okolic Ojcowa, gdzie wody odczuwają ostry wpływ kwaśnego deszczu, znane są przypadki także innych ciężkich chorób układu nerwowego wywołanych długotrwałym korzystaniem z na­czyń aluminiowych.Warto też pamiętać, że niektóre naczynia nie do wszystkiego się nadają. Naczynia z pewnych mas plastycznych (np. polichlorku winylu) rozpuszczają się pod wpływem tłuszczu (wymywane są plastyfikatory), nie nadają się więc do przechowywania masła czy sera, tak jak niektóre cienkie plastikowe butelki po napojach nie powinny służyć do przechowywania mleka.

Przy dawno zainstalowanej płuczce niewiele już można zrobić – jedynie można nie lekceważyć dodatkowych wycieków wody. W przyszłości może uda się nam zdobyć coraz powszechniej stosowane rezerwuary, które taką samą skutecz­ność są w stanie osiągnąć przy połowie objętości wody. W Energy Office w Danii (organizacji ekologicznej zajmującej się metodami oszczędzania energii i wody) prowadzi się eksperymenty z rezerwuarami zaopatrywanymi w deszczówkę zbieraną z dachów do specjalnego pojemnika. Jeśli już jesteśmy przy toalecie, warto też zwrócić uwagę na zużycie papieru toaletowego.

Lata nieustannego braku papieru toaletowego i ciągle jeszcze w pamięci obecny widok poważnego pana czy pani, idących ze zdobytym łupem – wieńcem z rolek papieru – sprawia, że teraz, gdy papier jest łatwo dostępny, z niechęcią patrzymy na jego szary kolor, narzekając, że nie jest śnieżnobiały. A właśnie ten brudny papier z makulatury to coś, co budzi podziw działaczy ekologicznych z krajów, gdzie najładniejszy papier toaleto­wy produkuje się szkodząc środowisku powstającymi w procesie wybielania dioksynami. Wszystkie zachodnie poradniki „ekologicznego życia” zalecają kupowanie takiego papieru, który u nas wciąż jeszcze jest traktowany jako wspomnienie złych czasów.