NAGŁOŚĆ WYPADKU

Podkreśla się zazwyczaj jako cechę wypadku nagłość, gwałtowność przy­czyny uszkodzenia dała. Nowakowski uważa, że wypadek jest funkcją siły bodźca, choroba zawodowa zaś — w zwężonym znaczeniu — jest funkqą czasu jego działania. Granice te nie zawsze jednak bywają śdsłe, np. w odniesieniu do mikrourazów lub niektórych chorób zawodowych pochodzenia zakaźnego. W świetle obowiązujących przepisów, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykony­waniem przez pracownika zwykłych czynnosd lub poleceń przeło­żonych i w interesie zakładu pracy (nawet bez polecenia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *