SKOMPLIKOWANY SYSTEM

Jest to system dość skom­plikowany, niemniej jednak w stwierdzeniu choroby zawodowej niezbędne są dwa ogniwa: badanie kliniczne chorego pracownika i ocena higieniczna stanowiska pracy, w którym chory pracownik był lub jest zatrudniony. Chodzi tutaj przecież o potwierdzenie faktu rzeczywistego narażenia w miejscu prac/ na czynnik szkod­liwy, który wywołał chorobę zawodową.Przejdźmy teraz do pojęcia wypadku w pracy, zdarzenia zwią­zanego także z ryzykiem zawodowym. Za wypadek w pracy uważa się nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, które zaszło w związku z zatrudnieniem i spowodowało uszkodzenie zdrowia (B. Nowakowski).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *