WYPADKI W PRACY

Także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Ustawa wymienia także pewne inne okolicznośd traktowane w zakresie uprawnień do świadczeń na równi z wypadkiem przy pracy. Ustawa określa świadczenia przysługujące przy wypadku w drodze do pracy i z pracy. Wypadkowość w pracy charakteryzuje się za pomocą wskaź­ników częstotliwości, wskaźników śmiertelności oraz wskaźników ciężkości wypadków. Ten ostatni wskaźnik łączy się z określeniem dni niezdolności do pracy przypadającej na jeden wypadek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *